Tiện ích cho khách hàng

 a. Giao dịch ngân hàng: 

•    Truy vấn số dư tài khoản; 
•    Xem lịch sử 05 giao dịch gần nhất trên tài khoản; 
•    Chuyển khoản nội bộ ngân hàng: qua MID/ĐTDĐ, qua số Tài Khoản/Thẻ Ghi Nợ 
•    Chuyển khoản liên ngân hàng qua số thẻ/số tài khoản; 
•    Thanh toán nợ thẻ tín dụng; 
•    Các dịch vụ gia tăng khác (tùy theo từng ngân hàng): 

o    Mở, theo dõi và tất toán sổ Tiết kiệm điện tử
o    Chuyển tiền nhận bằng CMND, 
o    Nạp tiền các loại thẻ trả trước
o    Thông tin ngân hàng

 b. Giao dịch thanh toán: 

•    Topup (nạp tiền trực tiếp) cho các dịch vụ ĐTDĐ trả trước và trả sau, Game Online và các dịch vụ trực tuyến khác
•    Mua mã thẻ trả trước các dịch vụ ĐTDĐ, Game Online và các dịch vụ trực tuyến khác
•    Thanh toán hóa đơn trả sau các dịch vụ tiện ích như nước, viễn thông,…
•    Kiểm tra kết quả giao dịch: khi chưa xác định được giao dịch vừa thực hiện có thành công hay không
•    Xem lịch sử các giao dịch thanh toán hóa đơn và các mã thẻ đã mua qua ứng dụng
•    Các dịch vụ thanh toán khác đang được M-Pay tiếp tục triển khai trong thời gian tới

 c. Hỗ trợ người dùng: 

•    Thông tin Marketing gửi trực tiếp đến khách hàng qua các banner trên màn hình chủ của ứng dụng
•    Cung cấp số điện thoại CSKH của ngân hàng
•    Xem các câu hỏi thường gặp (FAQ) ngay trên ứng dụng 
•    Cài đặt tham số: cho phép thay đổi ngôn ngữ, chọn kết nối, chọn tài khoản mặc định 
•    Hỗ trợ Cập nhật phiên bản mới ngay trên ứng dụng
•    Hỗ trợ Đổi MPIN, Đặt lại mật khẩu kích hoat., Quên MPIN/Kích hoạt lại ứng dụng